ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38078-38419500 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد، انتهاي کوهسنگي 10، نبش دکتر بهشتي 25 مراجعه نمایید.